Velkommen til Sprogenes verden!

 
Denne nye og opdaterede hjemmeside er et supplement til Sprogenes verden - grundbog til almen sprogforståelse.

Her kan du finde opgaver til bogen, ekstra øvelser, to ekstra latinkapitler samt en masse supplerende materiale. Naviger ved hjælp af linkene i bjælken foroven og menuknappen med de tre streger i øverste venstre hjørne. 


Under fanebladet Test findes Sprogenes verden - digitale test, der består af en gratis indgangstest, der kan bruges til screening af eleverne ved årets begyndelse, en midtvejstest og tre afslutningstest, der kan bruges til eksamen. 

Midtvejstesten og de tre afslutningstests kan købes her. 

Grundbog til almen sprogforståelse


Sprogenes verden er en bog til almen sprogforståelse skrevet i øjenhøjde med eleverne og med forståelse for deres behov.


Bogen, der består af en almendel og en latindel, dækker alle emner fra læreplanen for almen sprogforståelse.


Bogen er spækket med opgaver, der kan plukkes i til en varieret undervisning.